بایگانی بخش Journal News

:: IUEAM: - 1397/5/9 -
:: MoU to develop cooperation - 1397/2/15 -
:: Dr. Pourzarandi, president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) in the meeting on “tourism; shortcut of economic development” - 1397/1/14 -
:: Dr Tabatabaei: - 1397/1/14 -
:: IUESA secy.: - 1396/6/6 -
:: Dr. Hossein Mohammadpour Zarandi, president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - 1396/5/30 -
:: Iran Urban Economics Scientific Association: - 1396/5/11 -
:: Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani, vice-chair of the second international conference on urban economy: - 1396/4/31 -
:: General Annual Forum of IUESA - 1396/4/25 -
:: Chair of the Economic Committee of Parliament: - 1396/4/25 -
:: 4th meeting of Editorial board of Journal Of Urban Economics and Management in 2017 - 1396/4/17 -
:: Pourzarandi, chair of the international conference on urban economy: - 1396/4/17 -
:: With 8 scientific articles - 1396/4/4 -
:: Dr. Mohammad Hosseinpour Zarandi, the president of IUESA: - 1396/3/31 -
:: Mass migration to future cities - 1396/3/16 -
:: A glance to new achievements of urban economy - 1396/3/16 -
:: Dr. Pourzarandi, President of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - 1396/3/16 -
:: Dr. Pourzarandi, President of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - 1396/3/16 -
:: Dr. Pourzarandi, the president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - 1396/1/30 -
:: Dr. Pourzarandi, President of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - 1396/1/14 -
:: Dr. Pourzarandi, the president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - 1396/1/6 -
:: Meeting of the Quarterly Journal of Urban Economics and Management - 1395/12/11 -
:: The president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) - 1395/12/8 -
:: The president of IUESA said - 1395/12/1 -
:: The president of Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA): - 1395/11/12 -
:: The secretary of Iran Urban Economics Scientific Association said - 1395/11/12 -
:: For the third consecutive year - 1395/11/5 -
:: The 16th issue of the Quarterly Journal of ‘Urban Economics and Management” - 1395/10/19 -
:: 10th meeting of B.D. in 2017 - 1395/10/19 -
:: The results of new study - 1395/10/13 -
:: Dean of the faculty of Economics and Islamic Studies of Imam Sadiq University announced - 1395/10/13 -
:: B.D. of IUESA stated - 1395/10/7 -
:: Necessity to pay attention to urbanization model in Islamic-Iranian culture - 1395/10/7 -
:: The president of IUESA said - 1395/10/1 -
:: It was proposed in IUESA meeting - 1395/9/17 -
:: Iran Urban Economics Scientific Association (IUESA) reports about a global challenge - 1395/9/17 -
:: It was held with presence of members - 1395/9/14 -
:: The president of IUESA said - 1395/9/6 -
:: IUESA has published - 1395/8/26 -
:: IUESA in the 22nd Press Exhibition - 1395/8/26 -
:: The 22nd Press Exhibition - 1395/8/16 -
:: In an interview with IUESA: - 1395/8/15 -
:: How a city develops? - 1395/8/15 -
:: EconLit indexed the Scientific-Research Quarterly journal of Urban Economics and Management - 1395/8/2 -
:: Dr. Hossein Mohammadpour Zarandi, lecturer of UN global initiative said - 1395/7/25 -
:: The head of urban management committee of IUESA said - 1395/7/17 -
:: From implementation of CPI to establishment of Silk Road cities ::union:: - 1395/7/17 -
:: Steps in the development path of urban economy - 1395/7/17 -
:: 7th meeting of Editorial Board of the Quarterly Journal of Urban Economics and Management - 1395/7/7 -
:: With participation of Iranian and foreign figures - 1395/7/7 -
:: The 15th issue of the Quarterly Journal of “Urban Economics and Management” has been published - 1395/7/3 -
:: Sadeghi Shahdani said - 1395/6/28 -
:: In the sidelines of the 11th Silk Road Mayors Forum - 1395/6/20 -
:: IUESA has published a Summary of the Livability Ranking and Overview - 1395/5/31 -
:: It was held this morning - 1395/5/23 -
:: The president of IUESA said - 1395/5/12 -
:: The concern of the 21st century; transforming cities into places for better life - 1395/5/3 -
:: IUESA has published - 1395/5/3 -
:: The president of World Citizens Organization: - 1395/4/28 -
:: IUESA has published - 1395/4/26 -
:: 3rd meeting of Editorial Board of scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management - 1395/4/14 -
:: It was stated by sending a letter from the country’s municipalities and RMs - 1395/4/6 -
:: IUESA has published - 1395/4/6 -
:: President of IUESA said - 1395/4/5 -
:: Strengthening international dimensions of the journal - 1395/3/17 -
:: The secretary of IUESA said - 1395/3/10 -
:: MPs announced - 1395/3/8 -
:: The head of IUESA in the program of Iran’s economy - 1395/3/8 -
:: In the sidelines of international conference on urban economy - 1395/3/8 -
:: The secretary of international conference on urban economy said - 1395/2/20 -
:: Conference meeting - 1395/2/15 -
:: Ex-economy minister said - 1395/2/14 -
:: The Head of IUESA said - 1395/2/13 -
:: The scientific secretary of international conference on urban economy said - 1395/2/11 -
:: The secretary of international conference on urban economics in an interview with Nasim online said - 1395/2/6 -
:: The head of Tehran urban research and planning center of said - 1395/2/6 -
:: The secretary of IUESA said - 1395/2/5 -
:: The head of international conference on urban economics said - 1395/2/4 -
:: Sadeghi Shahdani in an interview with ILNA news agency - 1395/1/31 -
:: International conference on urban economics will be held on May 19 2016 - 1395/1/29 -
:: Danesh Jafari said - 1395/1/29 -
:: It was announced by the secretariat of the conference - 1395/1/26 -
:: Extended deadline - 1395/1/25 -
:: Qaderi in an interview with Mehr News Agency - 1395/1/24 -
:: Sadeghi Shahdani said - 1395/1/22 -
:: In order to transfer related knowledge and experiences - 1395/1/17 -
:: From urban economy to Economy of Resistance - 1395/1/17 -
:: The head of IUESA said - 1395/1/4 -
:: The study of urban economy challenges in “economy of Iran” program - 1394/12/25 -
:: It was held by members - 1394/12/17 -
:: The secretary of IUESA said - 1394/12/15 -
:: The findings of the Quarterly Journal of Urban Economics and Management issued in Fars News Agency - 1394/12/15 -
:: The head of international conference on urban economics said - 1394/12/4 -
:: In order to transfer scientific knowledge and experience - 1394/11/26 -
:: The general director of the scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management said - 1394/11/24 -
:: In order to transfer scientific knowledge and experience - 1394/11/20 -
:: Dr. Pourzarandi said - 1394/11/19 -
:: The editor-chief of the scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management said - 1394/11/12 -
:: General Director of scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics and Management said - 1394/11/10 -
:: Publishing findings of scientific-research Quarterly Journal of Urban Economics in Donyaye Eqtesad newspaper - 1394/11/7 -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.