دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

AWT IMAGE

بسم الله الرحمن الرحیم

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی             سال تولد : ۱۳۵۹             متأهل و دارای فرزند           دانش‌آموخته  دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق تخصصی:

۱- دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ( انجمن علمی برتر کشور طی چهار سال متوالی )
۲-رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی علوم بانکی و اقتصاد شهری بانک شهر
۳-مشاور مدیر عامل بانک شهر در امور پژوهش و تحقیقات بانکی
۴-مدیر امور آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی بانک شهر
۵- مدیر مسئول فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با نمایه‌های (SID, ISC, Civilica, Econbiz, Econlit, GateWay-Bayern, Google Scholar, EZB)
۶- مشاور معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در امور علمی و راهبردی
۷- رئیس شورای راهبری و توسعه دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی
۸- مشاور معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
۹-  قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه بین‌المللی اقتصاد شهر شهرداری تهران 
۱۰- مشاور عالی اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت کشور
۱۱- مشاور معاونت مالی و اداری شهرداری تهران 
۱۲- رئیس دپارتمان اقتصاد شهری مجمع شهرداران آسیایی 
۱۳- نماینده هیأت مؤسس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
۱۴- دبیر کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی بانک شهر 
۱۵- مشاور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان (صندوق هنر) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
۱۶- مشاور مرکز ملی رقابت
۱۷- مشاور رئیس دانشگاه علوم اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در امور راهبردی
۱۸- مشاور شهردار قزوین در امور مطالعات راهبردی و توسعه ارتباطات
۱۹- مشاور معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توسعه سرمایه انسانی
۲۰ -مشاور رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
۲۱- دبیر همایش بین‌المللی اقتصاد شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
۲۲- مشاور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در امور علمی و راهبردی
۲۳- مشاور رئیس دانشکده راهور ناجا در امور علمی و راهبردی

  
سوابق عضویت‌ها:

۱- عضو هیأت مدیره شرکت گروه پترو انرژی شهر (بانک شهر)
۲- عضو شورای عالی پژوهش بانک شهر

۳- دبیر و نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ( انجمن علمی برتر کشور )
۴- عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر بانک شهر 
۵- عضو کارگروه تشکیلات و آموزش شهرداری تهران 
۶- عضو کارگروه اقتصاد شهری شهرداری قزوین
۷- عضو هیأت داوران در دو جشنواره ملی بهره وری و کمیته علمی ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) 
۸- عضو کارگروه پژوهش، آموزش و برنامه‌ریزی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران 
۹- عضو شورای سیاست‌گذاری سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
۱۰- عضو هیأت مدرسین شهرداری تهران 
۱۱- عضو هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
۱۲- عضو کمیته آموزش و توسعه منابع انسانی بانک شهر
۱۳- عضو هیأت تحریریه فصلنامه اقتصاد شهر 
۱۴- عضو هیأت مؤسس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران 
۱۵- عضو کارگروه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
۱۶- عضو گروه تحقیق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری تهران 
۱۷- عضو کمیته راهبری منابع انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
۱۸- عضو شورای سیاست‌گذاری راهبردی فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 
۱۹- عضو ستاد امور دینی و فرهنگی بانک شهر 
۲۰- عضو کمیته اجرایی نخستین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار 
۲۱- عضو کمیته اجرایی توسعه سلامت منابع انسانی بانک شهر 
۲۲- عضو سرای اهل قلم 
۲۳- عضو شورای سیاست‌گذاری و عضو کمیته علمی همایش بین‌المللی اقتصاد شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی

  
سوابق تدریس: 

- مدرس دانشگاه تهران (مقطع کارشناسی ارشد) 
- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران (بانک مرکزی) 
- مدرس دانشگاه علوم اقتصادی (مقطع کارشناسی‌ارشد) 
- مدرس دانشگاه علم و صنعت 
- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی 
- مدرس مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره 
- مدرس مؤسسه آموزش عالی ساختمان و شهرسازی 
- مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران 
- مدرس مؤسسه آموزش عالی علامه قطب راوندی 
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
- مدرس برخی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی تهران
- مدرس جهاد دانشگاهی
- مدرس دوره‌های آموزشی شهرداری‌های مناطق
۲۲ گانه تهران
- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران (مرکزی)
- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی (مقطع کارشناسی‌ارشد)
 
- مدرس سازمان بهزیستی کشور  
- مدرس دانشگاه خوارزمی (مقطع کارشناسی‌ارشد)    
- مدرس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


    سوابق پژوهشی، طرح ها و مقالات:
   سوابق تألیف کتب (۱۱ کتاب) 
۱. ترجمه و تألیف کتاب راهنمای مالیه شهری (Guide to Municipal Finance)، (انتشارات سازمان مدیریت صنعتی) (چاپ اول و دوم) 
*کسب رتبه برترین بخش کتاب نخستین جشنواره بین‌المللی برترین¬‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 
*کتاب مورد تقدیر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UN-Habitat) 
۲. تألیف کتاب «مدیریت منابع انسانی در شهرداری ها»، (انتشارات کوهسار) ( چاپ اول و چاپ دوم) 
* کسب رتبه برترین در بخش کتاب در ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران) 
۳. تألیف کتاب «آموزش مدل‌سازی رضایت مشتری با رویکرد کانو»، (انتشارات کوهسار) 
*کتاب برگزیده سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور 
۴.  تألیف کتاب «مدیریت آموزش سازمانی (با تأکید بر توسعه سرمایه شهری)» (انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) ( چاپ اول و دوم و سوم)
*کتاب مورد تأیید رئیس انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
 
۵.  تألیف کتاب فرهنگ واژگان « اقتصاد و مالیه شهری » (انتشارات کوهسار) 
*کتاب مورد تأیید امور بین‌الملل شهرداری تهران و مجمع شهرداران آسیایی 
۶.  تألیف کتاب «بانکداری اجتماعی با نگاهی به اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی» (انتشارات  آکادمیک - چاپ دانشگاه خوارزمی) (مورد تأیید رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی) ( چاپ اول و دوم و سوم)
۷.  تألیف دانشنامه «اقتصاد و مالیه شهری» (انتشارات ترمه) 
*کتاب مورد تأیید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 
۸.  تألیف انگلیسی کتاب «بانکداری اجتماعی با نگاهی به اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی» (انتشارات  ترمه)  ( چاپ اول و دوم )  
*کتاب مورد تأیید UN-Habitat سازمان ملل  
۹.  تألیف کتاب حکمروایی خوب شهری (رهیافتی نوین به اقتصاد شهری) ( انتشارات طحان ) 
*کتاب مورد تأیید رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی   
۱۰.  تألیف کتاب گفتمان سرمایه ایرانی ( با رویکرد آموزش و توسعه ) (چاپ اول)
*کتاب مورد تقدیر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری(زیده عزه)
   

۱۱.  تألیف کتاب  «بانکداری و مالیه شهری»  «با تأکید بر آموزش و توسعه»، (چاپ اول ۱۳۹۷)
*کتاب مورد تقدیر رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
  
  
سوابق طرح های پژوهشی  برگزیده(۳ طرح)
- طرح پژوهشی مطالعۀ نقش انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی، اداری و آموزشی شهر تهران و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی (کسب رتبه برترین در بخش طرح پژوهشی پنجمین جشنواره ملی و نخستین جشنوارهبین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری)
- طرح پژوهشی مطالعه مقدماتی طرح بازیافت فیلترهای روغنی خودرو (کسب رتبه برترین در بخش طرح پژوهشی ششمین جشنوارهبین المللی برترین
¬های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، جایزه جهانی تهران)
- طرح پژوهشی تدوین نظام جامع آموزش شهرداری تهران، با تأکید بر ارتقای عملکرد کارشناسان مالی و اقتصاد شهری (مورد تقدیر شهرداری تهران و دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه
السلام)  
  
 سوابق مقالات (بیش از ۳۴ مقاله)
 
    انتشار مقالات با نمایه ISI ( به زبان انگلیسی ):

 ۱-Presentation of Optimal Model of Educational Evaluation in Tehran High Schools (ISI)
۲- Evaluation of Customers’ Quality Needs by Means of a Composed Approach:  Kano’s   Refined Model and I-S Model  (ISI)
۳- An Exploration into Improvement of Trust Strategies in Urban Administration and Tehran Citizens (ISI)

انتشار مقالات با نمایه ISC
 
   الف - به زبان انگلیسی:

۱- A Study on the Effect of Size and Ratio of Book Value to Market Value on Excessive Return (ISC)
۲-Accrual-based Accounting System Cash-based Accounting: An Empirical Study in Municipality Organization (ISC)
۳- A Survey on Different Challenges Confronting Auditing System (ISC)
۴- Presentation of Optimal Model of Educational Evaluation in Tehran High Schools (JEMS)
۵-A Strategic Review the Impact of Intellectual Capital Components on Organizational Performance in Sepah Bank Branches throughout Tehran Province (JEMS)
۶-Review the Existing Lack of Requirement for Performance Auditing and its Impact on Improvement in Organizational Knowledge (JEMS)

 
ب -به زبان فارسی ( مجلات دارای مجوز علمی – پژوهشی ):
۱- مطالعه تأثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی،  اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار 
۲- تجزیه و تحلیل وضعیت مالی یک بخش درمانی (دولتی) جهت تصمیم‌گیری مدیریت؛ راهبردی به‌منظور برون‌سپاری به بخش خصوصی 
۳- اقتصاد سبز راهبردی در جهت توسعه پایدار
۴- تدوین مدل خود ارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری
۵- اجرای بهینه آموزش های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد مدیران شهرداری تهران
۶- تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره‌های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی‌
۷- امکان سنجی پیاده سازی آموزش از طریق موبایل در شهرداری تهران 
۸- میزان بکارگیری تئوری نقش‌های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره‌وری 
۹- تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت‌های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
۱۰- جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری
۱۱-بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی 
۱۲- الزامات توسعه کیفی آموزش‌های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
۱۳- ارزیابی اثربخشی دورههای تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران براساس مدل پاتریک
۱۴- واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه‌و‌تحلیل شغل (مطالعه موردی: کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران) 
۱۵- تبیین مدیریت شهری کارآمد با ارائه الگوی توسعه حرفه‎‎ای مدیران (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

۱۶- شناسایی سازوکارهای توسعه حرفه‎ای مدیران ارائه الگوی آموزشی: شهرداری تهران، (۱۳۹۶)، فصلنامه پژوهش در نظام‎های آموزشی
     
عناوین برخی مقالات منتشره در نشریات علمی ترویجی، تخصصی و ویژه‌نامه‌ها: 
۱- بررسی مدل تعادل سازمانی
۲ - نقش راهبردی فرهنگ اعتماد شهری در توسعه اقتصادی شهر (مطالعه موردی‌: شهرداری تهران)
۳ - ارزیابی عملکرد مالی در شهرداری‌ها با نگاهی به شاخص‌های مدون در شهرداری تهران 
۴ - نقش هوش تجاری در مدیریت مالی شهرداری‌ها
۵ - تدوین استراتژی های مدیریت جامع منابع شهری در راستای حماسه سیاسی و اقتصادی
۶ - تأثیر مدیریت پسماند بر تأمین مالی شهرداری‌ها 
۷ - جایگاه مالیات بر‌ ارزش افزوده در امور مالی شهرداری‌ها
۸ - ابزارهای اقتصادی در مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری
۹ - مالیات‌های زیست‌محیطی راهبردی عملیاتی در تأمین منابع مالی شهرداری‌ها 
۱۰ - نظام شفاف سازی مالی و تحولات حاصل از آن در مدیریت مالی شهرداری تهران
۱۱ - تأثیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت‌های مردمی بر توسعه پایدار شهر
۱۲ - نحوه تأمین هزینه‌ ایجاد جذابیت در شهرها برای جذب گردشگر
۱۳- نقش دیپلماسی شهری در جذب سرمایه ‌گذاری خارجی
۱۴- اقتصاد گردشگری و توسعه پایدار شهری
۱۵- تأثیر اکوتوریسم در توسعه اقتصاد گردشگری شهر تهران
۱۶- پایبندی به اصول پدافند غیرعامل
      
برخی عناوین یادداشت ها و مطالب منتشر شده در خبرگزاری‌ها و مطبوعات
۱- تحول شهروندی با آموزش شهروندی
۲- شهروندی، مفاهیم و چالش‌های موجود
۳- شهر مطلوب، شهروند مطلوب
۴- لزوم تقویت کاربست مطالعات علوم رفتاری در توسعه شهری
۵- ضرورت تقویت اعتماد اجتماعی بانکداری
۶- انجمنهای علمی حلقه مفقوده دانشگاهها 
۷- توسعه و نگهداشت استعداد در نظام بانکی 
۸- دو روی سکه مواجهه با مؤسسات مالی و اعتباری 
۹- ضرورت بهرهگیری از نگاه اسلامی- ایرانی در معماری
۱۰- ظرفیت‏های الگوی اقتصاد مقاومتی برای توسعه پایدار شهری
۱۱- سبز شدن تأمین مالی شهرداری‏‌ها 
۱۲- نقش اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری
۱۳- مسکن؛ دوراهی رکود یا تورم
۱۴- مجمع شهرداران آسیایی؛ رسالتها و دستاوردها
۱۵- خروج ایران از حاشیه بازار توریسم 
۱۶- شهر از روزنه اقتصاد 
۱۷- نظام جامع آموزش در سازمانها، شاه کلید دستیابی به اقتصاد دانشبنیان
۱۸- حمل و نقل سبز و توسعه پایدار شهری 
۱۹- بی‌خانمانی شهری، چالشی به وسعت یک جهان 
۲۰- روند متفاوت شهر نشینی در دو دنیای توسعه یافته و در حال توسعه 
۲۱- توسعه حمل ونقل ریلی ضرورت توسعه پایدار ملی
۲۲- علاج واقعی آلودگی شهرها 
۲۳- مثلث آلایندگی در حمل و نقل شهری
۲۴- «دانش‌شهر» و رفع چالشهای شهرهای مدرن 
۲۵- زیر پوست جغرافیای پیاده‌روها
۲۶- شهرها در غیاب سیاست‌های اقلیمی هوشمند 
۲۷- تجربه دنیا در ساخت شهرهای فردا
۲۸- شهرها و فرصت های پسا تحریمی 
۲۹- شهرها و تهدیدات علیه سلامت شهروندان
۳۰- اقتصاد دانش بنیان در نیمه دوم سند چشم‌انداز 
۳۱- تحقق اقتصاد دانشبنیان با توجه بیشتر به زیرساختهای اطلاعاتی
۳۲- مدیریت هوشمند و نسلهای جدید ساختمانهای شهری
۳۳- فرصتها و تهدیدات ورود بانکهای خارجی به ایران
۳۴- سلامت و مدیریت شهری
۳۵- نسبت اقتصاد مقاومتی با توسعه پایدار شهری
۳۶- شهرهای هوشمند، شهرهای فردا جهان
۳۷- اقدام و عمل در اقتصاد شهری 
۳۸- اقتصاد مقاومتی و ریسک اقتصادی
۳۹- خلاقیت محور اقتصاد شهرهای فردا 
۴۰- زندگی یک میلیارد نفر زیر خط فقر
۴۱- اقتصاد مقاومتی بهترین راهبرد برای خودکفایی کشور
۴۲- ارزش نیم میلیاردی درختان ولیعصر (عج) در تصفیه هوای پایتخت
۴۳- تهران بیست و هشتمین کلانشهر پر جمعیت جهان و سی و ششمین شهر آلوده جهان
 
برخی عناوین یادداشت‌ها و مطالب منتشرشده در خبرگزاری‌ها و مطبوعات بین‌المللی:

-   Economy of Resistance and foiling enemies’ plots
-   How to build tomorrow cities?
-   Assessment of  knowledge-based economy in Iran
-   Developing states urged to pay due attention to health and city management
-   Tax would help building clean cities of tomorrow: analysis
-   Foreign Banks’ Presence to Boost Int’lConfidence in Iran’s Market: Economist
-   Resistance Economy priority for Irans progress
-   Number of iran metropolises half of EUs
-   Eco-cities perspective of worlds tomorrow cities
-   Tehran to use exprence of pioneer cities in quake management
-   Two-third of world population to suffer from water scarcity in
۱۰ years
-   Irans food waste in alarming levels
-   From organization training to realization of urban capital

   
 
سوابق ارائه مقالات پذیرفته شده در همایش‌ها ، جشنواره‌ها و کنگره‌ها:
گواهینامه پذیرش
۱۹ مقاله منتخب در :
- جشنواره برند در گردشگری
- جشنواره‌های بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری‌ (جایزه جهانی تهران)
- هفدهمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط‌زیست ایران و هفتمین جشنواره توسعه سبز
 
- دومین کنگره بین‌المللی علوم رفتاری
- چهل و یکمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور
 
- همایش مالی اسلامی 
- اولین همایش بین المللی ضرورت گفت‌وگو در علوم انسانی: مطالعات علوم انسانی 
- دومین کنفرانس شهر هوشمند با رویکرد توسعه اقتصادی و زیرساخت‌ها
-
  اولین کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی
- دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
- همایش
 بین‌المللی کسب و کار سبز: آینده سبز
    
سوابق مطبوعاتی و رسانه‌ای (جراید، خبرگزاری‌ها و صدا وسیما): 
- انتشار بیش از صدها اثر در نشریات و روزنامه های همشهری، ایران، دنیای اقتصاد، رسالت، وطن امروز، کسب و کار، مردم سالاری، جوان، اطلاعات، کیهان، اعتماد، ابرار، جمهوری اسلامی، جام جم و ...
- انتشار بیش از صدها اثر در خبرگزار
ی‌ها و پایگاه‌های خبری معتبر؛ همچون جمهوری اسلامی، فارس، ایسنا، تسنیم، نسیم، دانشجو، مهر، ایسکانیوز، مشرق، جهان نیوز، الف، فرارو، باشگاه خبرنگاران، برنا، اکونیوز، آریا، بنکر، خانه ملت و ...
- مصاحبه‌های کارشناسی متعدد با شبکه‌های یک، دو، چهار، پنج و شش سیمای جمهوری اسلامی و رادیوهای قرآن، ایران، جوان، فرهنگ، اقتصاد
(گفت‌وگو) و ...
     
افتخارات و نشان ها:

- مدیر نمونه بانک شهر
- سخنرانی علمی در محضر رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولین ارشد کشور
- مدیر پرتلاش و نوآور در بانک شهر
- مدیر نمونه شهرداری تهران
-کسب رتبه نخست در بخش‌های طرح پژوهشی و کتاب از نخستین جشنواره بین‌المللی برترین‌های پژوهش  و نوآوری مدیریت شهری
- کسب رتبه نخست در بخش‌های طرح پژوهشی، کتاب و مقاله از‌ ششمین جشنواره ملی و دومین جشنواره ‌بین‌المللی برترین‌های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه جهانی تهران)
 
-کسب رتبه عملکردی در سطح A طی پنج سال متوالی ۹۱ و ۹۲ و ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶  در کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ارائه رسمی بیش از
۱۱ پیشنهاد رسمی اجرایی و پذیرفته شده در شهرداری تهران
- مدرس راهنمای بیش از
۵۱ پروژه تحقیقاتی و سمینار دانشجویی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی
- عضو بسیج اساتید دانشگاه علوم اقتصادی
- راهنمایی، مشاوره و تدوین ده‌ها طرح پژوهشی در سطح دانشگاه ها
 
- دارای مجوز مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی (سازمان مرکزی)
- دارای گواهینامه صلاحیت علمی تدریس در واحدهای دانشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
- عضو باشگاه خبرنگاران جوان سازمان صدا و سیما
- دارای پروانه خبرنگاری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه
¬ نگاران و هنرمندان 
 - کسب عنوان محقق برتر در سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- کسب تقدیرنامه انجمن علمی برتر از ریاست محترم جمهوری در پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فن‌آوران برتر کشور
- کسب رتبه
A عملکردی فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری در سال ۹۶ از کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- کسب رتبه برتر انجمن علمی کشور در حوزه علوم انسانی در سال‌های متوالی
۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و ۹۶  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
- سخنران کلیدی در دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری
- سخنران علمی پیش از خطبه نماز جمعه تهران
- سخنران ویژه در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط‌زیست و مدیریت شهری
 
- سخنران کلیدی اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور 
- سخنران ویژه در دومین کنفرانس شهر هوشمند
- سخنران کلیدی در همایش بین‌المللی اقتصاد شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
- سخنران
  همایش ملی روش‌های نوین احصا درآمد پایدار شهرداری‌های کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

  وب سایت: http://www.smtabatabaei.ir
پست الکترونیک: Sm.tabatabaei@atu.ac.ir 
   Mo.tabatabaei@gmail.com 
 Sm.tabatabaei@ues.ac.ir


دفعات مشاهده: 262 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management