برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) (9818 مشاهده)
نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر آمل) (9226 مشاهده)
راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج‌ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (9204 مشاهده)
سنجش میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: مجتمع بوستان شهر جدید هشتگرد) (8801 مشاهده)
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر (8800 مشاهده)
روش‌های تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (8673 مشاهده)
میزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (8659 مشاهده)
بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران (8590 مشاهده)
ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM (8244 مشاهده)
تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (7917 مشاهده)
ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران (7793 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه) (7709 مشاهده)
ارائه مدل محاسبه مالیات سالیانه وسایل نقلیه شخصی با رویکرد افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری (7658 مشاهده)
سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید (7461 مشاهده)
تخمین قیمت مسکن شهر اهواز با استفاده از شبکه عصبی (7274 مشاهده)
اقتصاد تجربه؛ رویکردی نو در نظام عرضه و تقاضای گردشگری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران) (7152 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون گام به گام (مطالعه موردی: محله فاطمی تهران) (7128 مشاهده)
عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت‌بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین‌المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) (7066 مشاهده)
تأثیر خصوصی‌سازی بر کارایی خطوط اتوبوس‌رانی شهر تهران (با تأکید بر سامانه اتوبوس‌رانی تندرو) (6972 مشاهده)
سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران (6941 مشاهده)
بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام‌شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی شهر نایین) (6939 مشاهده)
طراحی نظام برون‌سپاری نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران (6923 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل عدم تحقق مدیریت واحد شهری از دیدگاه قوانین موجود (6835 مشاهده)
ارائه الگوی اجرایی خودارزیابی در سازمان‌های بزرگ (6764 مشاهده)
تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان‌های خدمات شهری) (6741 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی (مطالعه موردی شهر تهران) (11118 دریافت)
ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران (9338 دریافت)
بررسی شاخص‌های کمّی و کیفی مؤثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر میانه) (6519 دریافت)
مطالعه آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی در منطقه 19 شهرداری تهران از دیدگاه مدیران شهری (6010 دریافت)
برنامه‎ریزی راهبردی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله شهیدگاه بقعه شیخ صفی‎الدین شهر اردبیل) (5550 دریافت)
عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت‌بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین‌المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) (4881 دریافت)
راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج‌ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (4773 دریافت)
مدل‌سازی روش مکان‌گزینی در بازآفرینی محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: محدوده زینبیه اصفهان) (3940 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان آسیب‌پذیر در شهر تهران) (3865 دریافت)
تحلیل فضایی فقر شهری در کلان‌شهر تهران (3625 دریافت)
سنجه‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج) (3590 دریافت)
تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (3510 دریافت)
شاخص زیست‌پذیری در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم) (3460 دریافت)
پیش‌بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی (3422 دریافت)
شراکت بخش‌های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران (3345 دریافت)
ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهر در چارچوب پایداری (مطالعه موردی شهر ساری) (3212 دریافت)
بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران (3201 دریافت)
نگرش سیستمی به بودجه‌ریزی شهرداری‌‌ها در شرایط اعمال سیاست‌‌های تعدیل قیمت‌‌های انرژی (3148 دریافت)
مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک شهری در تهران با نگاه اقتصادی (3108 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون گام به گام (مطالعه موردی: محله فاطمی تهران) (3021 دریافت)
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژه‌های شهرداری (2940 دریافت)
شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (2926 دریافت)
سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید (2881 دریافت)
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر (2877 دریافت)
احتساب نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دوره‌های تخصصی شهرداری تهران (2828 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دریافت قالب خام ارسال مقاله ( 10200 بازدید)
درباره نشریه ( 9765 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 7825 بازدید)
تماس با ما ( 6646 بازدید)
اعضاء هیأت تحریریه ( 6084 بازدید)
سخن سردبیر ( 5203 بازدید)
فرم اشتراک فصلنامه ( 4936 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 4389 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 4328 بازدید)
دکتر پورزرندی در نشست اقتصاد شهری از منظر رسانه: ( 4035 بازدید)
فلوچارت داوری نشریه ( 3920 بازدید)
در نشست مشترک انجمن علمی اقتصاد شهری و دفتر مطالعات رسانه ها بررسی شد ( 3893 بازدید)
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: ( 3839 بازدید)
دستیار ارشد ADBI مطرح کرد ( 3822 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 3808 بازدید)
استاد دانشگاه وین: ( 3755 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 3744 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 3731 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
سخن سردبیر ( 1 ارسال)
شماره بیست و چهارم فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء هیأت تحریریه ( 732 چاپ)
فراخوان انتشار مقالات علمی با محوریت «جایگاه علوم رفتاری در اقتصاد و مدیریت شهری» ( 719 چاپ)
سخن سردبیر ( 703 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 624 چاپ)
درباره نشریه ( 621 چاپ)
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری عنوان کرد ( 592 چاپ)
معرفی کتاب «بهترین رویه‌های مدیریت کسب و کار» ترجمه دکتر حسین محمدپور زرندی ( 591 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 581 چاپ)
نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ( 570 چاپ)
مترجم کتاب پرفروش «مباحثی در اقتصاد شهری» تشریح کرد ( 560 چاپ)
بررسی راه اندازی شعبه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در مشهد مقدس ( 560 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 557 چاپ)
تماس با ما ( 543 چاپ)
جهارمین جلسه هیأت تحریریه فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ( 535 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 531 چاپ)
    ... آمار بیشتر

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management