بایگانی بخش اخبار نشریه

:: فراخوان انتشار مقالات در فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری - 1397/6/6 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد - 1397/5/9 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/22 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/19 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/9 -
:: شاخصه های پایداری شهری بر اساس گزارش موسسه آرکادیس - 1396/12/8 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/7 -
:: دستیار ارشد ADBI مطرح کرد - 1396/11/29 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/28 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: - 1396/11/24 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/23 -
:: در نشست مشترک انجمن علمی اقتصاد شهری و دفتر مطالعات رسانه ها بررسی شد - 1396/11/16 -
:: دکتر پورزرندی در نشست اقتصاد شهری از منظر رسانه: - 1396/11/11 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/9 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/4 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/1 -
:: دکتر پورزرندی: - 1396/10/27 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/19 -
:: استاد دانشگاه وین: - 1396/10/16 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/12 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/10 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/6 -
:: کارشناس مسایل شهری در نشست تخصصی همایش اقتصاد شهری عنوان کرد - 1396/10/4 -
:: ​با حضور جمعی از پژوهشگران و کارشناسان برگزار شد - 1396/9/28 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/9/28 -
:: اینتلیجنت ترنسپورت منتشر کرد - 1396/9/25 -
:: موسسه GoEuro منتشر کرد - 1396/9/18 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/9/13 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/9/11 -
:: نگاهی به مگاپروژه های توسعه شهری - 1396/9/9 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/9/4 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/8/24 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/8/20 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گزارش می دهد - 1396/8/16 -
:: راهبردی جدید در برنامه ریزی شهری - 1396/8/14 -
:: در حاشیه نمایشگاه مطبوعات صورت گرفت - 1396/8/10 -
:: در حاشیه نمایشگاه مطبوعات صورت گرفت - 1396/8/8 -
:: با نگاهی تخصصی به روزنامه نگاری شهری صورت گرفت - 1396/8/6 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/8/3 -
:: یورونیوز منتشر کرد - 1396/8/2 -
:: با ۸ عنوان مقاله علمی پژوهشی - 1396/7/23 -
:: راهبردهای علمی برای توسعه شهری - 1396/7/16 -
:: چالش های پیش روی توسعه شهری - 1396/7/15 -
:: پاسخ انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به گزارش خلاف واقع یک رسانه - 1396/7/3 -
:: دکتر مهدی صادقی شاهدانی عنوان کرد - 1396/7/2 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گزارش می دهد - 1396/6/29 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/6/27 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/6/20 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/6/15 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در نشست «گردشگری، میانبر توسعه اقتصادی»: - 1396/6/12 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/6/5 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/5/31 -
:: رویکردی جامعه شناختی به مصرف انرژی شهری - 1396/5/29 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گزارش می دهد - 1396/5/25 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/5/18 -
:: رئیس همایش بین المللی اقتصاد شهری تشریح کرد - 1396/5/15 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/5/10 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/5/3 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/5/1 -
:: دکتر مهدی صادقی شاهدانی جزئیات برگزاری دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری را تشریح کرد - 1396/4/28 -
:: دکتر اصغر زارعی عنوان کرد - 1396/4/26 -
:: با صدور پیامی صورت گرفت - 1396/4/24 -
:: با حضور اعضا و جمعی از صاحب نظران صورت گرفت - 1396/4/21 -
:: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد - 1396/4/21 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/4/20 -
:: با حضور اعضا برگزار شد - 1396/4/14 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/4/12 -
:: رئیس همایش بین المللی اقتصاد شهری عنوان کرد - 1396/4/11 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کردآشنایی با 32 شهر ثروتمند جهان بر اساس تحقیقات یک موسسه مالی، 32 شهر به عنوان مهمترین مراکز تجمع پولدارت - 1396/4/10 -
:: گشتاسپ مظفری عنوان کرد - 1396/4/7 -
:: با 8 عنوان مقاله علمی پژوهشی - 1396/4/3 -
:: زندگی در «کابین‌های قوطی کبریتی» در هنگ کنگ - 1396/3/31 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد - 1396/3/27 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: - 1396/3/24 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/3/22 -
:: نگاهی به دستاوردهای جدید توسعه شهری - 1396/3/21 -
:: با صدور پیامی صورت گرفت - 1396/3/19 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/3/16 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/3/13 -
:: نگاهی به دستاوردهای جدید در توسعه شهری - 1396/3/10 -
:: در نشست انجمن علمی اقتصاد شهری ایران مطرح شد - 1396/3/9 -
:: نگاهی به دستاوردهای جدید در توسعه شهری - 1396/3/8 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد - 1396/3/7 -
:: نگاهی به جدیدترین دستاوردها در توسعه شهری - 1396/3/5 -
:: دکتر زارعی مطرح کرد - 1396/3/3 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بررسی کرد - 1396/3/1 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بررسی کرد - 1396/2/30 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/2/26 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بررسی می کند - 1396/2/24 -
:: حضرت آیت‌الله محمدی ری‌شهری دردیدار اعضای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: - 1396/2/19 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/2/18 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بررسی می‌کند - 1396/2/17 -
:: نگاهی به روش های توسعه پایدار شهری - 1396/2/13 -
:: عضو انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد - 1396/2/12 -
:: دبیرکل مجمع جهانی شهر اسلامی: - 1396/2/9 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بررسی کرد - 1396/2/6 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بررسی کرد - 1396/2/4 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد - 1396/1/29 -
:: با همکاری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران - 1396/1/27 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/1/27 -
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1
 

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.