یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.Export Journal XML بهار - - 1 مقاله

سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 45 (زمستان 12-1402) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 44 (پاییز 8-1402) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 43 (تابستان 4-1402) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 42 (بهار 3-1402) - 10 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 41 (زمستان 12-1401) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 40 (پاییز 9-1401) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 39 (تابستان 6-1401) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (بهار 3-1401) - 10 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (زمستان 12-1400) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 36 (پاییز 9-1400) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 35 (تابستان 6-1400) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (بهار 3-1400) - 10 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 33 (زمستان 12-1399) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 32 (پاییز 10-1399) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 31 (تابستان 6-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 (بهار 3-1399) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 29 (زمستان 12-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 28 (پاییز 7-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 27 (تابستان 6-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (بهار 3-1398) - 8 مقاله

   
[ 0-5 از 12   بعدی ]

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.