بایگانی بخش اخبار نشریه

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 361 | تعداد کل بازدید های مطالب: 647,210 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: فراخوان انتشار مقالات در فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری - 1397/6/6 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد - 1397/5/9 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/22 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/19 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/9 -
:: شاخصه های پایداری شهری بر اساس گزارش موسسه آرکادیس - 1396/12/8 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/12/7 -
:: دستیار ارشد ADBI مطرح کرد - 1396/11/29 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/28 -
:: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: - 1396/11/24 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/23 -
:: در نشست مشترک انجمن علمی اقتصاد شهری و دفتر مطالعات رسانه ها بررسی شد - 1396/11/16 -
:: دکتر پورزرندی در نشست اقتصاد شهری از منظر رسانه: - 1396/11/11 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/9 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/4 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/11/1 -
:: دکتر پورزرندی: - 1396/10/27 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/19 -
:: استاد دانشگاه وین: - 1396/10/16 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/12 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/10 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/10/6 -
:: کارشناس مسایل شهری در نشست تخصصی همایش اقتصاد شهری عنوان کرد - 1396/10/4 -
:: ​با حضور جمعی از پژوهشگران و کارشناسان برگزار شد - 1396/9/28 -
:: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد - 1396/9/28 -
صفحه 1 از 15    
اولین
قبلی
1
...
 

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management