فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری- اهداف و چشم انداز
اهداف و چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف و چشم انداز

  

اهداف فعالیت این فصلنامه :

۱- حمایت از صاحب‌نظران و نیروهای نوآور و خلاق حوزه اقتصاد و مدیریت شهری

۲- آگاه‌سازی مردم نسبت به پژوهش‌های الگو در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری

۳- برقراری ارتباط میان بنگاه‌های اقتصاد و مدیریت شهری با دانشگاهیان

۴- افزایش بهره‌وری مالی و اقتصادی مردم با ارائه دانش‌های نوین و لازم

۵- بررسی مطالعات کاربردی حوزه‌های بانکی

۶- تبیین اصول و راهبردهای مدیریت شهری با تأمل بر کلیدواژه های عدالت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

۷- شناخت کارکردهای نشریات پژوهشی حوزه اقتصاد و مدیریت شهری در افزایش بهره‌وری و کارآیی نظام‌های اقتصادی مدیریتی

۸- ارزیابی شاخص‌های توسعه اقتصادی در شهر با توجه به ظرفیت‌های مدیریت شهری

  

اهم موضوعاتی که در صدر توجهات تخصصی این نشریه علمی- پژوهشی قرار گرفته، شامل موارد زیر است:

حوزه­ های اقتصاد مقاومتی

تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری؛

ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مدیریت شهری در مقابل بحران‌های داخلی و بین‌المللی؛

ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بومی‌سازی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد و مدیریت شهری؛

تبیین نقش شهروندان در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در راستای اقتصاد و مدیریت شهری؛

تحلیل تجارب شهرداری ­ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملیاتی؛

اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار شهری در افق ۱۴۰۴؛

تبیین نقش بنگاه ­های دانش بنیان در اقتصاد و مدیریت شهری و ارائه راهکارهای عملیاتی؛

تحلیل اثرات سیاست­ های اقتصاد مقاومتی بر نظام بانکی در راستای اقتصاد و مدیریت شهری؛

حوزه ­های بانکی و بازار سرمایه؛

تبیین کارکردهای عملیاتی بانک‌ها و مؤسسات مالی در اقتصاد و مدیریت شهری؛

ارائه راهکارهای عملیاتی ارتقاء شفافیت نظام بانکی و رابطه آن با مدیریت شهری؛

راهکارهای مدیریت ریسک سرمایه­ گذاری­ های شهری؛

راهکارهای مدیریت ریسک سرمایه­ گذاری در بهسازی و نوسازی بافت ­های فرسوده شهری؛

شناسایی انواع ریسک سرمایه ­گذاری در طرح ­ها و پروژه­ های نوسازی شهری؛

رابطه شهر با بازار پول و سرمایه؛

تجربیات جهانی شیوه ­های تأمین مالی شهرداری­ ها؛

راهکارها و ابتکارات مدیریت مالی نوین شهری؛

اوراق سرمایه ­گذاری صکوک و جایگاه آن در تأمین مالی شهری؛

تبدیل دارائی­ ها به اوراق بهادار و کارکرد آن در مدیریت مالی شهری؛

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find-1.42.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب