برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) (9694 مشاهده)
راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج‌ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (9136 مشاهده)
نقش مشارکت مردمی در اقتصاد و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر آمل) (9094 مشاهده)
سنجش میزان رضایتمندی ساکنین مسکن مهر با رویکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: مجتمع بوستان شهر جدید هشتگرد) (8683 مشاهده)
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر (8683 مشاهده)
روش‌های تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (8559 مشاهده)
بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران (8526 مشاهده)
میزان فشردگی و گستردگی توسعه مدیریت شهری از منظر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (8515 مشاهده)
ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر‌اساس مدل EFQM (8137 مشاهده)
تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (7827 مشاهده)
ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران (7696 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه) (7624 مشاهده)
ارائه مدل محاسبه مالیات سالیانه وسایل نقلیه شخصی با رویکرد افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری (7558 مشاهده)
سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید (7379 مشاهده)
تخمین قیمت مسکن شهر اهواز با استفاده از شبکه عصبی (7179 مشاهده)
اقتصاد تجربه؛ رویکردی نو در نظام عرضه و تقاضای گردشگری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران) (7052 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون گام به گام (مطالعه موردی: محله فاطمی تهران) (7051 مشاهده)
عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت‌بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین‌المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) (7004 مشاهده)
تأثیر خصوصی‌سازی بر کارایی خطوط اتوبوس‌رانی شهر تهران (با تأکید بر سامانه اتوبوس‌رانی تندرو) (6888 مشاهده)
سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان تهرانی از خدمات و کارکنان شهرداری تهران (6878 مشاهده)
طراحی نظام برون‌سپاری نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران (6854 مشاهده)
بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام‌شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی شهر نایین) (6835 مشاهده)
تحلیلی بر عوامل عدم تحقق مدیریت واحد شهری از دیدگاه قوانین موجود (6733 مشاهده)
ارائه الگوی اجرایی خودارزیابی در سازمان‌های بزرگ (6670 مشاهده)
تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان‌های خدمات شهری) (6628 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی (مطالعه موردی شهر تهران) (11069 دریافت)
ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران (9288 دریافت)
بررسی شاخص‌های کمّی و کیفی مؤثر در برنامه‌ریزی فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر میانه) (6359 دریافت)
مطالعه آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی در منطقه 19 شهرداری تهران از دیدگاه مدیران شهری (5762 دریافت)
برنامه‎ریزی راهبردی جهت ساماندهی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله شهیدگاه بقعه شیخ صفی‎الدین شهر اردبیل) (5423 دریافت)
عوامل مؤثر بر برند شهری و اولویت‌بندی آنها از دیدگاه گردشگران بین‌المللی (مطالعه موردی: برج میلاد تهران) (4758 دریافت)
راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج‌ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (4643 دریافت)
مدل‌سازی روش مکان‌گزینی در بازآفرینی محلات فرسوده شهری (نمونه موردی: محدوده زینبیه اصفهان) (3837 دریافت)
ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان آسیب‌پذیر در شهر تهران) (3748 دریافت)
تحلیل فضایی فقر شهری در کلان‌شهر تهران (3512 دریافت)
سنجه‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج) (3491 دریافت)
تحلیلی بر قیمت زمین شهری در استان‎های ایران طی سال‌های 1390-1380 (3485 دریافت)
پیش‌بینی قیمت مسکن برای شهر اهواز: مقایسه مدل هدانیک با مدل شبکه عصبی مصنوعی (3408 دریافت)
شاخص زیست‌پذیری در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مقدس قم) (3361 دریافت)
شراکت بخش‌های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران (3319 دریافت)
ارزیابی راهبردی ساختار فضایی شهر در چارچوب پایداری (مطالعه موردی شهر ساری) (3145 دریافت)
نگرش سیستمی به بودجه‌ریزی شهرداری‌‌ها در شرایط اعمال سیاست‌‌های تعدیل قیمت‌‌های انرژی (3136 دریافت)
بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران (3116 دریافت)
مدیریت حمل‌ونقل و ترافیک شهری در تهران با نگاه اقتصادی (3008 دریافت)
تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون گام به گام (مطالعه موردی: محله فاطمی تهران) (2946 دریافت)
عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تأمین منابع پایدار مالی پروژه‌های شهرداری (2849 دریافت)
شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) (2819 دریافت)
ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی-محیطی شهر بابلسر (2817 دریافت)
سنجش رضایتمندی گردشگران از شهر مهاباد با تأکید بر گردشگری خرید (2812 دریافت)
احتساب نرخ بازگشت سرمایه (ROI) دوره‌های تخصصی شهرداری تهران (2790 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دریافت قالب خام ارسال مقاله ( 9809 بازدید)
درباره نشریه ( 9661 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 7723 بازدید)
تماس با ما ( 6562 بازدید)
اعضاء هیأت تحریریه ( 6011 بازدید)
سخن سردبیر ( 5121 بازدید)
فرم اشتراک فصلنامه ( 4875 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 4294 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 4288 بازدید)
دکتر پورزرندی در نشست اقتصاد شهری از منظر رسانه: ( 3945 بازدید)
فلوچارت داوری نشریه ( 3858 بازدید)
در نشست مشترک انجمن علمی اقتصاد شهری و دفتر مطالعات رسانه ها بررسی شد ( 3802 بازدید)
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: ( 3748 بازدید)
دستیار ارشد ADBI مطرح کرد ( 3724 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 3718 بازدید)
استاد دانشگاه وین: ( 3669 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 3654 بازدید)
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران منتشر کرد ( 3642 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
سخن سردبیر ( 1 ارسال)
شماره بیست و چهارم فصلنامه علمی - پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضاء هیأت تحریریه ( 730 چاپ)
فراخوان انتشار مقالات علمی با محوریت «جایگاه علوم رفتاری در اقتصاد و مدیریت شهری» ( 718 چاپ)
سخن سردبیر ( 698 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 620 چاپ)
درباره نشریه ( 620 چاپ)
معرفی کتاب «بهترین رویه‌های مدیریت کسب و کار» ترجمه دکتر حسین محمدپور زرندی ( 590 چاپ)
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری عنوان کرد ( 589 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 581 چاپ)
نتایج انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ( 567 چاپ)
بررسی راه اندازی شعبه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در مشهد مقدس ( 559 چاپ)
مترجم کتاب پرفروش «مباحثی در اقتصاد شهری» تشریح کرد ( 558 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 556 چاپ)
تماس با ما ( 541 چاپ)
جهارمین جلسه هیأت تحریریه فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری ( 532 چاپ)
فرم اشتراک فصلنامه ( 531 چاپ)
    ... آمار بیشتر

این فصل نامه دارای درجه علمی - پژوهشی مصوب به شماره مجوز ۳/۵۷۸۸۱۰  از وزارت علوم ،تحقیقات فناوری است .
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

استفاده از مطالب ارایه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد می باشد.

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management