فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری- سخن سردبیر
سخن سردبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

«باسمه تعالی»

پیشرفت روز‌افزون دانش اقتصاد و مدیریت، ضرورت ارائه نتایج حاصل از پژوهش‌ها و تحقیقات اقتصادی و مدیریتی برای استفاده محققان و علاقه‌مندان را ایجاب کرده است. در این راستا، فصلنامه‌های علمی و پژوهشی، نقش کلیدی و اساسی در فرایند ثبت، نشر و ارتقای سطح این پژوهش‌ها و نیز ایجاد بستر مناسب برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران عرصه اقتصاد و مدیریت، داشته­اند. با عنایت خداوند و همت اعضای انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، این انجمن موفق به کسب عنوان انجمن برتر گروه علوم انسانی در سال ۱۳۹۳ و تقدیر رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران شده است. بدون شک این موفقیت بدون همت والای پژوهشگران و محققان حوزه اقتصاد و مدیریت شهری، امکان‌پذیر نبود. این انجمن و فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، ناشر یافته‌های پژوهشگران و محققان کشور می­باشند و در راه کسب مرجعیت علمی تلاش می‌کنند؛ از این­رو از همه متخصصان، محققان و دانشجویان عرصه­ اقتصاد و مدیریت شهری دعوت می‌شود که با ارسال مقالات علمی خود، ما را یاری نمایند. همچنین از پژوهشگران، اعضای هیأت تحریریه، داوران و همه دست اندرکاران تهیه فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی فصلنامه، نقش اساسی داشته اند تشکر ویژه به عمل می‌آید. 

مهدی صادقی شاهدانی

 سردبیر
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری:
http://iueam.ir/find.php?item=1.115.23.fa
برگشت به اصل مطلب