مترجم کتاب پرفروش «مباحثی در اقتصاد شهری» تشریح کرد

AWT IMAGE

اقتصاد شهری چیست و چه ابعادی را در بر می گیرد؟!

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، علی قادری، مترجم کتاب «مباحثی در اقتصاد شهری» اثر آرتور او سالیوان - که تاکنون به کرات در فضای دانشگاهی ایران و جهان منتشر شده و به عنوان یکی از کتب مرجع در این زمینه به حساب می‏آید-، یادداشتی در اختیار ما قرار داده است که در آن به ابعاد مختلف اقتصاد شهری پرداخته است. در ذیل، این یادداشت را با هم مرور می‏کنیم:

 اقتصاد شهری را فصل مشترک جغرافیا و اقتصاد می‏دانند و طبیعی است که متأثر از این دو  علوم گسترده، علم اقتصاد شهری نیز از گستردگی برخوردار باشد. از آن‎جایی که اقتصاد شهری به دنبال بررسی تصمیمات مکانی خانوارهایی است که در جستجوی به حداکثر رساندن مطلوبیت خود هستند و بنگاههایی که به دنبال به حداکثر رساندن سود خود هستند، از این دو رشته منفک می‏باشد، ولی در فصل مشترک این دو قرار میگیرد. بر این اساس اقتصاد شهری، اقتصاد و جغرافیا را با هم تلفیق کرده و به تشریح انتخابهای جغرافیایی یا مکانی میپردازد که در آنها، مطلوبیت خانوارها و سود بنگاهها‎‎ به حد بیشینه ممکن خود میرسند. اقتصاد شهری، فرض بیمکانی تصمیمات و معادلات اقتصادی را غیرواقع‌بینانه می‌داند؛ برای مثال تولید در مکان اتفاق می‌افتد و همین طور محل سکونت یک خانوار در یک شهر بر مطلوبیت زندگیاش تأثیرگذار است. اقتصاد شهری همچنین سیاستهای عمومی در شهر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به انتخاب کارای سیاستگذاران و دیگر بازیگران شهری کمک می‏کند‎‎. در مجموع، به اعتقاد نویسنده کتاب اقتصاد شهری، تحلیل‏های اقتصاد شهری را می‏توان در شش حوزه مرتبط به هم دسته‏بندی کرد که عبارتند از:

  1. نقش نیروهای بازاری در توسعه شهرها
  2. کاربری زمین در شهرها
  3. حمل و نقل شهری
  4. جرایم و سیاست‏های عمومی
  5. مسکن و سیاست عمومی
  6. مخارج و مالیات‏های حکومت محلی. 

به عبارت دیگر اقتصاد شهری، حوزهها‎‎ی متنوعی همچون موارد ذیل را دربر میگیرد: تحلیل دلایل پیدایش و وجود شهرها، رشد و توسعه شهرها و نیروهای بازاری دخیل در آنها، تصمیمات مکانیابی بنگاهها‎‎ و خانوارها، بزرگی و کوچکی شهرها، کاربری‏های زمین و الگوهای مربوطه، تخصیص کارآی کاربری‏ها، اجاره بهای زمین، انتخاب محله توسط خانوارها تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی همپای تصمیمات اجتماعی و نژادی دارای تأثیر و تأثر بر تصمیمات اقتصادی آنها، منطقه‏بندی در شهر و انتخاب منطقه توسط خانوارها برای سکونت براساس هزینهها‎‎یی که به اشکال مختلف پرداخت می‏کنند و هم‎چنین خدماتی که دریافت می‏کنند، چگونگی کنترل رشدهای نامطلوب توسط سیاست‏های اقتصادی مناسب، ابعاد و شیوهها‎‎ی حمل و نقل مورد استفاده در شهر (شخصی و عمومی) و انتخاب شیوه مطلوب توسط خانوارها و تغییر و تحولات مکانی براساس توسعه یا افول آنها، مسکن در شهر و چگونگی توسعه و بازار آنها و فیلترینگ آن و چگونگی دست به دست شدن آن توسط اقشار درآمدی مختلف، نقش حکومت‏های محلی و مالیات‏ها و عوارض و درآمدهایی که مدیریت می‏کنند و خدماتی که به شهروندان می‏رسانند، آموزش و پرورش و اثرات برونی مثبتی که برای افراد و همسایگان محلهها‎‎ی آنها دارند،  جرم و جنایت و چگونگی جذب و فرار خانوارها به محلهها‎‎ی امن و از محلهها‎‎ی ناامن .

اقتصاد شهری با اعتقاد به این اصل که عرضه و تقاضا و بازار در مکان تعریف می‏شود، شهر را به مثابه یک نقطه و محلی متراکم‏تر از مناطق اطراف خود تعریف می‏کند‎‎. بر این اساس نویسنده به دلایل اقتصادی و سیاسی پیدایش شهر و تأثیر و تاثر آنها بر یکدیگر پرداخته و جغرافیا را به منابع سنتی رشد (غیرجغرافیایی) وارد می‏کند‎‎. اقتصاد شهری، رشد و توسعه شهرهای تکمرکزی پیشین را با رشد و توسعه شهرهای چندهستهای صدسال اخیر متمایز دانسته و عوامل و علل رشد و توسعه هر نوع را به تمایز تفسیر می‏کند؛ برای مثال حمل و نقل عمومی اولیه در شهرهای آمریکایی با اتوبوسهای اسبران، نوع متفاوتی از رشد و توسعه شهر را با شهرهای دارای حمل و نقل عمومی ریلی سبک و سنگین یا خودرو محور رقمزده است. همین طور رشد افقی شهرهای آمریکایی خودرومحور و عمودی و متراکم مبتنی بر حمل و نقل عمومی و متنوع در اروپا، موارد متفاوتی از الگوهای رشد و توسعه شهری را رقم زده است. اقتصاد شهری با بیان علل و عوامل هر یک از این رشدهای شهری، الگوهای بهینه رشد را با پیشنهاد سیاستهای مناسبی مدیریت می‏کند‎‎. تحول رویکردهای توسعه شهری براساس میزان و نوع اشتغال از صنایع آلوده‌کننده به سوی صنایع پاک، دانش‌محور و خلاق و براساس مزیت‌های نسبی هر شهر، موضوعی است که در اقتصاد شهری به آن پرداخته می‌شود. همین طور نقش و استعداد اقتصادی که شهر در منطقه خود و در مقایسه و رقابت با شهرهای همتای خود در منطقه و جهان دارد، مورد توجه علم اقتصاد شهری بوده و بنابراین به بحث و بررسی در این خصوص میپردازد.

اقتصاد شهری به دنبال تخصیص کارآی کاربریهای زمین است، بهطوری که ماحصل آن بیشینهسازی مطلوبیت خانوارها و به حداکثر رسیدن سود بنگاهها‎‎ است. بر این اساس، پراکنش فضایی اشتغال و جمعیت را مورد مطالعه قرار میدهد. در اینجا به این موضوع میپردازد که آیا افراد، به دنبال شغلها به تغییر محل سکونت خود اقدام میکنند یا اینکه فرصتهای شغلی در محلهها‎‎ی متراکمتر پدیدار میگردند. در مطالعه شواهد این نوع تصمیمات، پیدایش شهرهای تکمرکزی و تغییر کالبد و فضای شهری به سوی شهرهای متنوع و چندهستهای امروزی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند. در اقتصاد شهری، انواع کاربریهای زمین شهری مزاحم، همساز و همگن و همچنین هزینهها‎‎یی که همجواری این کاربریها با یکدیگر برای خانوارها و شهر دارند را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1657 بار   |   دفعات چاپ: 504 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Urban Economics and Management

Designed & Developed by : Yektaweb